Polonia Świdnica – Górnik Wałbrzych 18.09.98r. nas około 150 (2)

Polonia Świdnica - GÓRNIK. 18.09.1998r. - Nas około 150. II