Polonia Świdnica – Górnik Wałbrzych 18.09.98r. nas około 150

Polonia Świdnica - GÓRNIK. 18.09.1998r. - Nas około 150.