Polonia Bystrzyca Kłodzka – Górnik 29.05.99r. 56

Polonia Bystrzyca Kłodzka - GÓRNIK. 29.05.1999r. - Nas 56. III