Warta Poznań – Górnik 17.06.00r. 32 osoby

Warta Poznań - GÓRNIK. 17.06.2000r. - Nas 32