3 Prochowiczanka Prochowice – Górnik Wałbrzych 23.11.01r. 20 osób

Prochowiczanka Prochowice - GÓRNIK. 23.11.2001r. - Nas 20. III