PP Orzeł II Mieroszów – Górnik Wałbrzych 04.09.02r. 18 osób (2)

PP. Orzeł II Mieroszów - GÓRNIK. 04.09.2002r. Nas 18. II